Program de prevenire a generării de deșeuri

Prezentul plan de prevenire și reducere a cantității de deșeuri a fost elaborat în conformitate cu cerințele ordonanței de urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, având ca obiectiv asigurarea unui înalt nivel de protecție a mediului și a sănătății populației prin instituirea de măsuri de prevenire și reducere a generării de deșeuri. Programul a fost întocmit în urma efectuării vizitei pe amplasamentul societății din data de 23.11.2021 finalizată cu Raportul de audit privind gestionarea deșeurilor.

Gestionarea deșeurilor se referă la depozitarea temporară, reutilizarea, colectarea, transportul, tratarea, reciclarea și eliminarea deșeurilor, principalul scop fiind economisirea materiei prime prin reutilizarea deșeurilor reciclabile, contribuind astfel la reducerea presiunii asupra resurselor naturale.

Contact +4 0720 864 864 Solicită oferta Solicită oferta Puncte lucru Puncte de lucru