Termeni si condiții

TOI TOI & DIXI SRL

Termeni și condiții pentru afaceri de închiriere și servicii (denumit în continuare: „TOI TOI & DIXI”)

1. General

Termenii și condițiile descrise în continuare se aplică tuturor articolelor de închiriat TOI TOI & DIXI, în special cabinele de toaletă, containerele de toaletă, containerele combinate, containere birou, remorcile sanitare, containerele de depozitare, gardurile de securitate și gama completă de servicii oferite de TOI TOI & DIXI. Acești Termeni și Condiții se vor aplica tuturor contractelor încheiate în viitor, chiar dacă nu au fost agreate în mod expres.
Orice termeni și condiții ale clientului se vor aplica numai în măsura în care nu intră în conflict cu acești Termeni și condiții sau au fost acceptați în scris de TOI TOI & DIXI. Prin primirea serviciilor clientul acceptă Termenii și Condițiile, indiferent dacă le-a respins inițial sau nu.

 

2. Termeni și definiții

2.1 O afacere în sensul acestor Termeni și Condiții este definită ca o persoană juridică, cum ar fi un parteneriat organizat oficial, care acționează ca societate comercială sau contractant independent în încheierea unei tranzacții.
2.2 Firmele sunt clienți în sensul acestor Termeni și condiții.

 

3. Oferte, conținut contractual, articole de închiriere datorate contractual

3.1 Specificațiile despre articolele de închiriere furnizate în oferte, cum ar fi documentele publicitare, imaginile, cataloagele etc., precum și specificațiile privind serviciile tehnice, caracteristicile de funcționare și capacitatea de utilizare sunt mai degrabă aproximative decât exacte. Acestea vor deveni un element contractual numai după confirmarea scrisă din partea TOI TOI & DIXI.
3.2 TOI TOI & DIXI își rezervă în mod expres dreptul de a închiria un alt obiect de închiriere decât cel oferit, dacă celălalt articol de închiriat în cauză este potrivit în mod comparabil pentru utilizarea prevăzută de către client și este rezonabil acceptabil pentru client.
3.3 În cazul în care clientul închiriază un articol prin canal electronic, TOI TOI & DIXI salvează textul contractului și îl va trimite clientului la cerere împreună cu acești Termeni și Condiții prin e-mail.


4. Articole de închiriere

4.1 Clientul este de acord să utilizeze exclusiv articolele de închiriat în scopurile prevăzute în contractul încheiat. Clientul este responsabil pentru obținerea oricăror permise oficiale necesare. Acest lucru se aplică în special autorizațiilor pentru amplasarea articolelor de închiriat pe drumurile publice, poteci și piețe și deversarea excrementelor în sistemul de canalizare.
4.2 Clientul este obligat să trateze articolele închiriate cu grijă și să le întrețină conform instrucțiunilor.
4.3 TOI TOI & DIXI are dreptul de a inspecta articolele închiriate în orice moment și de a efectua teste tehnice.
4.4 Clientul este responsabil pentru asigurarea corectă a articolelor închiriate împotriva distrugerii, deteriorarii, pierderii și furtului. Clientul suportă riscul distrugerii, pierderii, furtului și deteriorarii articolelor închiriate pentru care clientul este responsabil. Dacă are loc un astfel de eveniment, clientul trebuie să informeze fără întârziere TOI TOI & DIXI, indiferent dacă clientul este responsabil.
4.5 În cazul în care articolele de închiriat sunt răsturnate sau se răstoarnă și trebuie repoziționate și curățate de către serviciul de urgență TOI TOI & DIXI, clientul va suporta costurile aferente dacă articolul închiriat nu a fost suficient de asigurat pentru a evita o astfel de răsturnare.
4.6 Articolele de închiriat vor fi instalate în locațiile convenite de client și TOI TOI & DIXI. Clientul este responsabil pentru condițiile solului și pentru asigurarea accesului vehiculului la locul de amplasare. Cu excepția închirierii cabinelor de toaletă, articolele de închiriat nu pot fi mutate în altă locație. Pentru închirierea cabinelor de toaletă, articolele de închiriat pot fi mutate într-o altă locație cu aprobarea TOI TOI & DIXI, care trebuie anunțată cu privire la noua locație.
4.7 Subînchirierea și permiterea utilizării de către terți în orice altă formă sunt interzise.
4.8 Articolele închiriate pot fi ancorate/atașate la sol, la o clădire sau la o instalație/sistem doar temporar, în conformitate cu Prevederile din Codul Civil. Articolele de închiriere nu devin parte din nicio proprietate, clădire sau instalație/sistem la care sunt conectate și trebuie să fie detașate de acestea la încheierea contractului de închiriere.
4.9 În cazul în care o terță parte atașează și confiscă un articol închiriat sau revendică alte drepturi asupra sau intră în posesia unui articol închiriat, clientul este obligat, în termen de trei (3) zile, să notifice TOI TOI & DIXI despre acesta prin fax sau prin înregistrare /returnare scrisoare de primire, transmiteți terțului în cauză o notificare scrisă prealabilă cu privire la proprietatea de către TOI TOI & DIXI și trimiteți către TOI TOI & DIXI o copie a acestei notificări. Clientul este obligat să ramburseze către TOI TOI & DIXI pentru orice costuri acumulate pentru recuperarea articolelor și să avanseze fonduri într-o sumă rezonabilă pentru cheltuielile legale aferente, la cerere.
4.10 Pentru închirierea cabinelor de toaletă, serviciul de eliminare este oferit o dată pe săptămână, cu excepția cazului în care se convine altfel, a cărui programare este decisă de TOI TOI & DIXI. Clientul este obligat să păstreze cabinele de toaletă accesibile cu camionul până la o distanță de 5 metri sau, în alt mod, să transporte cabinele de toaletă la 5 metri de vehiculul de serviciu. Dacă accesibilitatea nu este asigurată, se consideră că TOI TOI & DIXI au furnizat serviciul. Orice reclamații referitoare la serviciu trebuie depuse fără întârziere.
4.11 Clientul trebuie să furnizeze toate conexiunile necesare la alimentarea cu utilități.

5. Livrare și retur

5.1 În cazul în care clientul se ocupă de livrarea și/sau returnarea articolelor închiriate el însuși, clientul este responsabil pentru executarea corespunzătoare a acestora și este răspunzător față de TOI TOI & DIXI pentru orice pierdere sau deteriorare a articolelor închiriate care survine în timpul livrării sau returnării pentru de care clientul este responsabil. În cazul în care clientul nu specifică locul de livrare, clientul va fi în neregulă de acceptare la notificarea de către TOI TOI & DIXI a pregătirii pentru livrare, cu excepția cazului în care clientul ridică articolul închiriat la timp pentru începutul perioadei contractuale de închiriere. TOI TOI & DIXI nu va fi răspunzător pentru livrarea cu întârziere sau ridicarea articolelor de către un furnizor de transport angajat de client. În cazul în care TOI TOI & DIXI angajează furnizorul de transport, TOI TOI & DIXI va fi răspunzător pentru livrarea cu întârziere sau ridicarea articolelor, așa cum este menționat la punctul 8.
5.2 Cu excepția cazului în care sa convenit altfel, clientul va asigura descărcarea și conectarea corectă și profesională a articolelor închiriate la sistemele de utilități la livrare. Clientul va suporta orice costuri suportate prin aceasta, chiar dacă încărcarea și descărcarea sunt efectuate de sau în numele TOI TOI & DIXI. Costurile de livrare, returnare, instalare, defalcare și curățenie finală nu sunt incluse în prețul de închiriere pentru unitățile mobile de cameră și remorci sanitare închiriate.


6. Serviciu de curățenie și alte servicii

În caz de îndoială, serviciile prestabile de TOI TOI & DIXI vor fi conform specificațiilor de servicii TOI TOI & DIXI menționate în confirmarea comenzii. Serviciile care depășesc domeniul de aplicare prezentat în specificațiile serviciului sunt facturabile separat (inclusiv serviciile necesare din motive tehnice).
De obicei, TOI TOI & DIXI furnizează utilajele, echipamentele și produsele de curățare și îngrijire necesare. Clientul trebuie să asigure gratuit racorduri de alimentare cu utilități (apă, electricitate etc.), spații de pauză adecvate pentru angajați și spații de depozitare a echipamentelor în mod gratuit.


7. Obligația de a depune plângere; răspunderea pentru defecte, inclusiv calitatea apei

7.1 Clientul este obligat să inspecteze articolele închiriate la livrare pentru a se asigura că nu prezintă defecte și sunt pregătite pentru funcționare și va depune imediat o plângere dacă nu sunt.
7.2 Orice defecte apărute în timpul perioadei de închiriere trebuie raportate fără întârziere către TOI TOI & DIXI. Clientul va remedia pe cheltuiala sa orice defecțiuni pentru care clientul este responsabil. Clientul nu are dreptul la o reducere a taxei de închiriere pentru defecte în acest din urmă caz.
7.3 TOI TOI & DIXI recomandă în mod expres că pentru închirierea de toalete cu rezervor de apă, rezervorul va fi umplut cu apă numai la cererea clientului și dacă este posibil, și că această apă nu este de calitate potabilă. TOI TOI & DIXI nu vor fi răspunzători pentru orice murdărire care apare după livrarea apei. TOI TOI & DIXI vor reumple rezervorul de apă doar ca parte a ciclului de curățare la cererea și pe riscul clientului. Propozițiile 1 și 2 de mai sus se aplică în mod corespunzător în acest caz.


8. Declinarea răspunderii pentru întreprinderi

8.1 În cazuri de neglijență ușoară, TOI TOI & DIXI poate fi răspunzătoare numai pentru orice pretenții împotriva TOI TOI & DIXI pentru daune și rambursarea cheltuielilor pentru încălcarea din culpă a obligațiilor, indiferent de temeiurile legale, dacă încălcarea în cauză se referă la o obligație principală care subminează scopul contractului. În caz contrar, TOI TOI & DIXI nu va fi răspunzător pentru neglijență ușoară.
8.2 În cazurile de răspundere conform punctului 8.1 și răspundere fără vină, TOI TOI & DIXI poate fi răspunzător numai pentru daune imprevizibile în cuantumul normal. Clientul nu are dreptul la rambursarea cheltuielilor inutile.
8.3 Excluderile de răspundere conform punctelor 8.1 până la 8.2 se vor aplica în mod egal reprezentanților legali statutari, personalului executiv și neexecutiv și altor agenți indirecti ai TOI TOI & DIXI.
8.4 Orice pretenții împotriva TOI TOI & DIXI pentru daune și rambursare a cheltuielilor vor expira după o perioadă de douăsprezece (12) luni, iar în cazurile de răspundere delictuală va expira după această perioadă începând din momentul în care a luat cunoștință sau neglijență gravă a neconștientizării împrejurările care au dat naștere cererii sau ale celui care trebuie să plătească despăgubiri. Acest lucru nu se aplică în cazuri de intenție sau cazuri conform punctului 8.5.
8.5 Prevederile punctelor 8.1–8.4 nu se vor aplica în cazurile de răspundere strictă pentru pierderea vieții sau vătămarea/vătămarea corporală sau în cazul în care sunt vizate caracteristicile garantate sau ascunderea frauduloasă a unui defect.


9. Durata perioadei de închiriere, reziliere, notificare ridicare

9.1 Perioada de închiriere începe la data convenită sau dacă articolele închiriate sunt livrate mai târziu decât data convenită din cauza unor circumstanțe care sunt din vina TOI TOI & DIXI, perioada de închiriere începe la momentul livrării efective.
9.2 Pentru închirierea pe termen lung a cabinelor de toaletă, perioada minimă de închiriere este de patru (4) săptămâni calendaristice, iar pentru garduri, unități mobile de cameră, sanitare și alte containere perioada minimă de închiriere este de 30 de zile, dacă nu se convine altfel în scris.
9.3 Perioada de închiriere se încheie la data contractuală convenită. În cazul în care nu a fost convenită o astfel de dată, perioada de preaviz pentru închirierea gardurilor, unităților mobile de cameră, sanitare și a altor containere este de cinci (5) zile pentru închirierea unui singur container și de două (2) săptămâni pentru facilitățile conectate constând din mai mult de două ( 2) unități.
9.4 În cazul în care articolele de închiriere sunt utilizate după încheierea perioadei de închiriere sau dacă TOI TOI & DIXI nu poate ridica articolele de închiriere din motive care sunt din vina clientului, se acumulează o cerere de plată în continuare a taxelor de închiriere.
9.5 Indiferent de perioadele de preaviz, clientul este obligat să notifice cu privire la ora de ridicare până cel târziu vineri, ora 12:30, dacă ridicarea urmează să aibă loc în săptămâna următoare. În cazul în care termenul de notificare nu este respectat, clientul va fi obligat să plătească taxele de închiriere pentru perioada de întârziere rezultată din întârzierea notificării.


10. Returnarea articolelor închiriate, suportarea riscului

10.1 Returnarea anticipată a articolelor închiriate nu îl eliberează pe client de obligațiile contractuale.
10.2 Clientul este obligat să returneze articolele închiriate curate și în stare corespunzătoare, împreună cu toate accesoriile, până la termenul limită aplicabil. Cabinele de toaletă închiriate pot fi returnate în stare uzată. Clientul trebuie să elimine orice proprietate adusă de client într-un articol de închiriat înainte de returnarea acestuia. În caz contrar, TOI TOI & DIXI vor avea dreptul de a dispune de astfel de proprietate pe cheltuiala clientului.
10.3 Clientul va suporta costurile pentru orice necurățenie identificată (excluzând închirierea cabinelor de toaletă), pentru daune identificate pentru care clientul este vinovat și pentru cerințele de întreținere identificate pentru articolele închiriate.
10.4 Dacă TOI TOI & DIXI este responsabil pentru ridicarea articolelor de închiriat de la locația clientului, ridicarea va avea loc de obicei în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului.
10.5 Clientul este responsabil pentru documentarea returnării corecte, cu excepția cazului în care TOI TOI & DIXI este responsabil pentru ridicare.


11. Taxe de închiriere, termene de plată, compensare etc.

11.1 Facturile sunt plătibile integral imediat.
11.2 Închirierile pe termen lung ale cabinelor de toaletă sunt în general facturate cu patru (4) săptămâni în avans. Fiecare săptămână începută este considerată o săptămână întreagă pentru facturare.
11.3 Taxele de închiriere pentru garduri, unități mobile de cameră, containere sanitare sau alte containere se percep lunar în avans și se datorează în prima zi lucrătoare a lunii. Facturarea pentru luni parțiale se efectuează începând cu data de facturare. Data returnării este inclusă în perioada de închiriere.
11.4 Compensarea sumelor taxelor datorate este interzisă, cu excepția cererilor reconvenționale care nu sunt contestate sau au fost confirmate printr-o hotărâre juridică obligatorie. Reținerea taxelor este interzisă cu excepția cazului în care un drept acumulat de reținere se referă la una și aceeași relație contractuală.
11.5 În cazul în care termenul de plată este depășit, TOI TOI & DIXI va avea dreptul la dobândă de întârziere la rata legală de la data primirii primei notificări de întârziere a plății sau cel târziu la 30 de zile de la data scadenței și de la primirea facturii.
11.6 În cazul în care clientul întârzie mai mult de cincisprezece (15) zile în efectuarea plății, TOI TOI & DIXI va avea dreptul de a intra imediat în posesia articolelor închiriate și a altor articole contractuale. Același lucru este valabil și în cazul în care procedura de faliment este deschisă asupra activelor clientului.


12. Garanția chiriașului, cesiunea de creanțe

Prin semnarea Contractului de închiriere, clientul cesionează drept garanție, în cuantumul daunelor prezente și viitoare care se acumulează către TOI TOI & DIXI, toate daunele prezente și viitoare care se acumulează împotriva asigurătorului clientului (pretenții valabile conform condițiilor poliței asigurătorului) și creanțe împotriva clienții clientului în legătură cu serviciile clientului pentru care sunt utilizate articolele de închiriat. TOI TOI & DIXI acceptă o astfel de cesiune și este de acord să nu dezvăluie o astfel de cesiune a creanțelor clientului față de debitorul/debitorii terți în cauză, atâta timp cât clientul nu este în neîndeplinire obligație și contractul de închiriere nu a fost reziliat din motive justificate.


13. Rezilierea motivului de către părțile contractante

13.1 Ambele părți contractante au dreptul de a rezilia un contract de închiriere cu efect imediat pentru o cauză în cazul în care una dintre părțile contractante își încalcă obligațiile contractuale în mod semnificativ, astfel încât continuarea contractului de închiriere să fie nerezonabilă pentru contrapartea respectivă din contract.
13.2 Cauza rezilierii de către TOI TOI & DIXI va fi considerată ca dovadă în special dacă:
- clientul are restanțe cu o sumă corespunzătoare a două sau mai multe plăți de taxe
- procedurile de colectare sunt în curs împotriva clientului
- clientul este sau va fi probabil în curând insolvabil sau supraîndatorat în sensul secțiunilor 17 și următoarele din Regulamentul privind insolvența
- clientul folosește un articol de închiriat într-o manieră care este dăunătoare din punct de vedere tehnic sau încalcă în mod semnificativ contractul, în ciuda primirii unui avertisment de la chiriaș
- clientul a permis unei terțe părți să folosească un articol închiriat fără autorizație sau a transportat o închiriere articol într-un loc care nu este convenit contractual.


14. Rezerva de proprietate

În cazul în care clientul cumpără un articol de închiriere în timpul sau după perioada de închiriere, articolul de închiriat va rămâne proprietatea TOI TOI & DIXI până la plata integrală a tuturor pretențiilor de preț de achiziție, inclusiv toate revendicările TOI TOI & DIXI strâns legate de achiziție. pretenții de preț. Dacă clientul este o afacere, articolele de închiriat vor rămâne proprietatea TOI TOI & DIXI până când toate celelalte pretenții de închiriere sau alte pretenții care apar la TOI TOI & DIXI prin relația de afaceri cu clientul vor fi soluționate în totalitate. TOI TOI & DIXI va returna garanția la cererea clientului dacă valoarea garanției deținute (valoare realizabilă prin vânzare prin licitație publică sau de către un agent desemnat public) depășește valoarea creanțelor restante ale TOI TOI & DIXI cu mai mult de 15 %.


15. Alte prevederi

15.1 Orice modificări sau suplimente vor fi valabile numai dacă sunt implementate în scris. Această cerință de formă scrisă poate fi renunțată numai prin acord scris.
15.2 Invaliditatea totală sau parțială sau inaplicabilitatea prevederilor individuale ale contractelor cu clientul, inclusiv a acestor Termeni și Condiții, nu va afecta valabilitatea altor prevederi. Orice prevedere totală sau parțială invalidă sau inaplicabilă care reprezintă un acord expres sau implicit va fi înlocuită cu o prevedere care îndeplinește rezultatul economic scontat al prevederii invalide în cea mai apropiată măsură posibilă permisă de lege. De asemenea, se aplică Prevederile din Codul Civil.


16. Protecția datelor

Clientul a fost informat cuprinzător prin intermediul politicii noastre de protecție a datelor cu privire la natura, domeniul de aplicare, locația și scopurile datelor necesare colectate, procesate și utilizate pentru a onora comenzile. Clientul este de acord în mod expres cu colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal. Clientul are drepturi de informare, rectificare, ștergere și restricționare a prelucrării față de TOI TOI & DIXI cu privire la datele personale referitoare la client. Clientul se poate opune în orice moment prelucrării datelor de către TOI TOI & DIXI.


17. Locul de jurisdicție

Locul de jurisdicție va fi cel al sediului TOI TOI & DIXI dacă clientul este o societate, precum și pentru procedurile sumare pentru acte și cambii. Totuși, TOI TOI & DIXI are dreptul de a face litigii împotriva clientului la locul obișnuit de jurisdicție al clientului.


18. Politica de reziliere a contractului la distanta

Următoarele drepturi de reziliere și retur se aplică contractelor la distanță cu un consumator.
În cazul în care clientul este un consumator, clientul are drepturi suplimentare de denunțare în temeiul Prevederilor din Codul Civil. Și anume, clientul poate rezilia o tranzacție contractuală în termen de 14 zile prin transmiterea unei notificări sub formă de text (de exemplu, scrisoare, fax, e-mail), fără a fi nevoie să precizeze motive, sau prin returnarea bunurilor în cazul în care bunurile au fost livrate înainte de expirarea prezentului termen. Această perioadă începe odată cu primirea acestui aviz sub formă de text sau cu primirea bunurilor de către destinatar (în cazul livrării repetate de bunuri similare, dar nu înainte de primirea livrării inițiale) sau de la îndeplinirea notificării TOI TOI & DIXI. Trimiterea notificării de retragere sau trimiterea mărfurilor spre returnare până la termenul limită aplicabil este suficientă pentru respectarea perioadei de retragere.
Notificările de anulare trebuie trimise la:
TOI TOI & DIXI SRL cu sediul in Bucureşti, B-dul Metalurgiei Nr.78, sector 4, cod postal: 041836, Mobil: 0720.864.864, Tel/Fax: 0213323385/ 0213323390, e-mail: office@toi-toi.ro

Consecințele rezilierii:

În cazul rezilierii, produsele/beneficiile respectiv primite vor fi returnate în termen de 14 zile, inclusiv orice beneficii de utilizare de care se bucură (de exemplu, dobândă). Clientul trebuie să plătească o despăgubire corespunzătoare în cazul în care clientul nu este în măsură să returneze sau să predea integral către TOI TOI & DIXI produsele și beneficiile primite (cum ar fi beneficiile de utilizare) în stare nedeteriorată. Acest lucru poate însemna că clientul mai are de îndeplinit obligațiile contractuale de plată pentru perioada până la reziliere. Clientul trebuie să plătească compensații numai pentru deteriorarea produselor/bunurilor și pentru beneficiul de utilizare primit în măsura în care utilizarea depășește simpla verificare a proprietăților/caracteristicilor și funcționalităților, sau deteriorarea rezultă dintr-o astfel de utilizare. TOI TOI & DIXI vor suporta costurile pentru returnarea sau ridicarea bunurilor.

Contact +4 0720 864 864 Solicită oferta Solicită oferta Puncte lucru Puncte de lucru